Utskriftsvennlig versjon

2.1 Oversikt over egen organisasjon

Politisk organisering

Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter som utgjør bystyret, formannskapet, komiteer og utvalg.

De demokratiske prosesser inkluderer det politiske system, men er også prosesser som drives av kommunens administrasjon ofte i forkant av den politiske behandling.

Administrativ organisering

  • Rådmannsnivået, med rådmann, seks direktører, informasjonssjef og to seksjoner
  • Virksomhetsnivået, med 47 virksomheter

Vi skiller mellom:

  • Basisorganisasjonen (rådmannen, virksomhetene og kommunale foretak)
  • Interkommunale samarbeidsorgan
Laster...