Utskriftsvennlig versjon

6.2 Fagsystemer

I Drammen kommune er det digitaliseringsstaben (dSTAB) som har ansvaret for den komplette systemoversikten for alle fagsystemer i kommunen, uavhengig av om fagsystemet inneholder arkivverdig informasjon eller ikke. Denne systemoversikten er kontinuerlig under arbeid og oversikten er en del av årshjulet for informasjonssikkerhet. dSTAB og byarkivet samarbeider om vedlikehold og forvaltning av den komplette systemoversikten.

Arbeidet med oversikt over alle fagsystemer må også sees i sammenheng med kommunesammenslåing som trer i kraft 1.1.2020, samt ny personvernforordning (GDPR) som trer i kraft mai 2018.

Kommunens komplette systemoversikt for fagsystemer med arkivverdig informasjon legges ikke ut på arkivplan.no, dette pga. innholdet i oversikten. Nedenfor er det imidlertid en opplisting av kartlagt informasjon pr arkivverdig fagsystem:

 • Administrative data
  • Systemnavn
  • Tatt i bruk
  • Avsluttet dato
  • Arkivdeler
  • Innhold
  • Lisensinnehaver
  • Brukergruppe
  • Systemansvarlig
  • Operativ systemansvarlig
  • Driftsansvarlig
  • Relasjon til andre systemer
  • Leverandør
  • Merknader
 • Tekniske data
  • Databaseplattform
  • Produksjonsformat
  • Arkivformat
  • Lagringsformat
  • Plassering
  • Merknader
 • Avlevering
  • Kassasjon
  • Hjemmel
  • Tabelluttrekk
  • Overføring
  • Merknader
  • Godkjent av
  • Godkjent dato
 • Informasjonssikkerhet
  • Meldeplikt
  • Dato for sist meldt
  • Klassifikasjon

Systemoversikt for fagsystemer med arkivverdig informasjon kan oversendes ved forespørsel til byarkivet. For kontaktinformasjon se kommunens hjemmesider.

Laster...